diumenge, 1 de setembre del 2013

Cens d'orenetes

Durant el mes de juliol s'ha realitzat el cens d'oreneta cuablanca (Delichon urbica) al poble d'Arenys de Munt. Aquest any s'han localitzat 278 nius d'oreneta, dels quals 149 estaven ocupats. La majoria dels nius es situen a la segona planta de l'edifici. Les orenetes prefereixen construir els nius en cases antigues però també ho fan en edificis industrials, com la Grober, i en edificis de nova construcció. Com a curiositat dir que hem trobat fragments de clova sota els nius, dels ous que ja havien eclosionat.

L'any passat va ser el primer any que es realitzava el cens a Arenys de Munt i es van observar 207 nius. En aquest segon cens hem observat més quantitat de nius però l'índex d'ocupació és menor, doncs s'han observat més nius trencats o restes de nius inexistents. Així doncs aquest any més del 53% dels nius observats estaven ocupats per orenetes; mentres que l'any passat l'ocupació era del 62%. 

Cal dir que les orenetes són ocells insectívors i mengen gran quantitat de mosquits. Són insecticides naturals i aquests ocells estan protegits.

Com a conclusió podem dir que les orenetes acostumen a tornar al niu que havien fet l'any anterior i, en general, les persones que tenen nius a la seva façana n'estan orgulloses. Sí que és cert que potser "embruten" una mica però els excrements es poden recollir fàcilment col·locant una lleixa a sota els nius.


Es poden consultar les dades recollides, així com la localització dels nius, a la pàgina www.orenetes.cat